Poslovođa knjižare (m/ž)

Poslovođa knjižare (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci: Organizuje rad u poslovnoj jedinici i brine o njenom funkcionisanju; Odgovara za robu i vršenje planskih zadataka; Vrši nabavku, prima robu i odgovara za primjenu Zakona o trgovini i svih propisa vezanih za rad u trgovini. Uslovi: Minimalno...
Komercijalista (m/ž)

Komercijalista (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci:  Uspostavlja kontakt sa kupcima na dodjeljenom terenu, pregovara i prima njihove narudžbe, odgovara za ostvarivanje ciljeva prodaje; Nudi, ugovara i prodaje robu iz asortimana Društva; Predlaže i dostavlja informacije o potrebama za nabavu...
Bitnami