Komercijalista (m/ž)

Komercijalista (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci:  Uspostavlja kontakt sa kupcima na dodjeljenom terenu, pregovara i prima njihove narudžbe, odgovara za ostvarivanje ciljeva prodaje; Nudi, ugovara i prodaje robu iz asortimana Društva; Predlaže i dostavlja informacije o potrebama za nabavu...
Fakturista/Administrator (m/ž)

Fakturista/Administrator (m/ž)

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Obavlja administrativne poslove izrade faktura, knjižnih odobrenja i terećenja, naloga za prijenos Kreira ulazno/izlaznu poslovnu dokumentaciju po definiranim procedurama Odgovara za vjerodostojnost i ažurnost podataka na kreiranim...
Vozač

Vozač

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Prevoz robe službenim dostavnim vozilom u skladu sa definisanim rutama otpreme Poslovi utovara, istovara robe i brine o preuzetoj robi Odgovornost za adekvatnu pripremu narudžbe u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe...
Bitnami