Rukovodilac sektora proizvodnje (m/ž)

Rukovodilac sektora proizvodnje (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci: Ovlašten i odgovoran za planiranje, organizovanje i nadziranje rada u Sektoru proizvodnje; Predlaže i provodi poslovne planove i odluke; Osigurava primjenu standarda kvaliteta ISO i IFS food; Osigurava provođenje svih internih i zakonskih...
Referent u računovodstvu (m/ž)

Referent u računovodstvu (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci: Knjiženje ulaznih faktura Izrada i slanje izlaznih faktura Kontrola knjiženja Usklađivanje stanja s dobavljačima Sravnjenje analitičkih kartica kupaca Evidentiranje troškovnih faktura Obračun i likvidacija troškova službenih putovanja...
Voditelj održavanja (m/ž)

Voditelj održavanja (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci: Planira, organizuje, vodi operative (tekućih) poslova održavanja opreme, postrojenja i objekata; Navedeni poslovi uključuju: stručnu tehničku pomoć kod lociranja kvara (defektaža), definisanje i nabavke rezervnih dijelova, stručni nadzor nad...
Referent nabave (m/ž)

Referent nabave (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci: Izrada godišnjeg plana nabave; Izrada mjesečnih planova nabavke na osnovu Plana proizvodnje i stanja zaliha; Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja o realizaciji; Redovno praćenje stanje zaliha roba iz djelokruga svoga rada; Prikupljanje i...
Prehrambeni tehnolog (m/ž)

Prehrambeni tehnolog (m/ž)

Osnovne obaveze i zadaci: Planiranje, organiziranje i praćenje realizacije proizvodnih procesa; Evidentiranje i kontrolisanje potrošnje sirovina i ostalog repromaterijala po proizvodnim procesima; Izrada normativa u procesu proizvodnje, i kontrola odvijanja procesa...
Bitnami