AS GROUP, UVIJEK PRVI,
UVIJEK SA VAMA

NAŠA MISIJA


Kvalitet, tradicija, razvoj, zapošljavanje.

NAŠ MOTIV


Stabilno poslovno okruženje, sigurno poslovanje i dobit, ali ne na
uštrb odgovornog i domaćinskog odnosa spram zajednice, društva, okoline i budućih generacija.

NAŠA STRATEGIJA


Inovacije, stvaranje novih vrijednosti, kreiranje novih i korisnih potreba.

NAŠ PUT


Usavršavanje, profesionalizacija i optimalizacija poslovnih procesa.

NAŠ MOTO


AS GROUP sigurnost, razvoj, zapošljavanje!

SLOGAN


AS GROUP je tu zbog vas!