Otvorena radna mjesta – POTENCIJALNI ASOVI

Ljudski resursi
Tuzla
Objavljeno prije 21 sata

Osnovne obaveze i zadaci:  Pruža podršku poslovnim jedinicama u procesu analize potreba i planiranja novih zapošljavanja. Koordinira procesom selekcije i zapošljavanja novih zaposlenika; Koordinira projektima pružanja podrške u dijelu radno-pravnih odnosa; Učestvuje u kreiranju i sprovođenju HR procedura i politika, te vrši monitoring primjene istih; Učestvuje u definiranju bonus shema zaposlenika; Predlaže mjere za poboljšanje […]

Više

Prodaja
Sarajevo
Objavljeno prije 2 sedmice

Osnovne obaveze i odgovornosti: Uspostavlja kontakt sa kupcima na dodjeljenom terenu, pregovara i prima njihove narudžbe, odgovara za ostvarivanje ciljeva prodaje; Nudi, ugovara i prodaje robu iz asortimana Društva; Predlaže i dostavlja informacije o potrebama za nabavu robe koja nedostaje u Distributivnom centru za određene isporuke; Učestvuje u sortiranju robe za isporuku i vrši isporuku robe Kupcu; Vodi računa i odgovara za blagovremenu naplatu isporučene […]

Više

Proizvodnja
Velika Kladuša
Objavljeno prije 2 sedmice

Osnovne obaveze i odgovornosti: Planiranje, organiziranje i praćenje realizacije proizvodnih procesa; Evidentiranje i kontrolisanje potrošnje sirovina i ostalog repromaterijala po proizvodnim procesima; Izrada normativa u procesu proizvodnje, i kontrola odvijanja procesa proizvodnje u skladu sa određenim normativima; Analiza efikasnosti proizvodnih procesa, predlaganje poboljšanja u cilju optimizacije proizvodnje; Učestvovanje u razvoju novih proizvoda; Educiranje proizvodnih radnika za primjenu propisanih tehnoloških postupaka, procedura i […]

Više

Logistika
Banja Luka
Objavljeno prije 2 sedmice

Osnovne obaveze i odgovornosti: Rukovodi, koordinira i nadzire rad skladišta; Osigurava efikasnu organizaciju skladišta, komisioniranja, otpreme, te procese i sisteme praćenja; Organizuje prihvat i otpremu robe u skladu sa pripadajućom dokumentacijom; Kontroliše količine, kvalitetu i rokove trajanja robe koju treba zaprimiti ili otpremiti sa skladišta; Kontroliše prihvat i otpremu ambalaže, paleta i sekundarnih sirovina, te […]

Više

Održavanje
Sarajevo
Objavljeno prije 2 sedmice

Osnovne obaveze i odgovornosti: U smjenama obezbjeđivanje 24-satnu ispravnosti mašina i uređaja potrebnih za odvijanje proizvodnih procesa, te učestvovanje u otklanjanju kvarova na opremi i mašinama; Održavanje pogonske opreme, koordiniranje i kontrola rada zaposlenika prema planu dnevnog, mjesečnog i godišnjeg održavanja; Organizovanje i vođenje tekućih poslova održavanja opreme, postrojenja i objekata; Kontrolisanje  troškova održavanja, praćenje […]

Više

Osnovne obaveze i odgovornosti: Pronalaženje novih kupaca i povećanje prodaje duboko-zamrznutog (DZ) i ohlađenog (OH) programa; Ugovaranje prodaje i unapređenje saradnje sa kupcima, prezentacija DZ i OH asortimana proizvoda kupcima; Sugerisanje i koordiniranje rasporeda obilazaka kupaca i redovno praćenje rezultata; Konstantno širenje asortimana, poboljšanje postojećih prodajnih pozicija, dodatna pozicioniranja i druge mjere unapređenja prodaje; Kontrola […]

Više

Održavanje
Sarajevo
Objavljeno prije 3 sedmice

Osnovne obaveze i odgovornosti: Planiranje, organizovanje, vođenje operative (tekućih) poslova održavanja opreme, postrojenja i objekata; Kontrolisanje  troškova održavanja, praćenje utroška energenata, te izrada i dostavljanje planove za efikasnije korištenje energenata; Planiranje, organizacija i vođenje poslova u području investicionog održavanja; Prikupljanje, analiziranje i ocjenjivanje ponude za izvođenje radova i/ili isporuku i montažu opreme i postrojenja, pregovoranje sa ponuđačima […]

Više

Kontrola kvaliteta
Velika Kladuša
Objavljeno prije 3 sedmice

Osnovne obaveze i odgovornosti: Organizacija rada Službe, te nadzor nad realizacijom planiranih aktivnosti; Razvoj i unapređenje sistema kvaliteta poslovanja u skladu sa zahtjevima standarda; Sprovođenje internih audita, praćenje procesa implementacije korektivnih/preventivnih mjera i rokova za realizaciju; Odobravanje planova ulazne, procesne i završne kontrole kvaliteta i sigurnosti proizvoda, nadzora preduvjetnih programa, verifikacije i validacije novih i […]

Više

Marketing
Sarajevo
Objavljeno prije 3 sedmice

Osnovne obaveze i odgovornosti: Kreiranje strategije kategorija i brendova: portfolio, pakovanje, cjenovno pozicioniranje, kanali distribucije, medijska, digitalna i promotivna strategija, razvoj i inovacije – nove kategorije, novi brendovi, anticipacija megatrendova. Saradnja sa kreativnim agencijama (in-house ili eksternim) priprema ATL/BTL 360 alata za prilagodbu kako na domaćem, maloprodajnom, tako i na izvoznim tržištima, vođenje kampanja na društvenim mrežama, priprema Evenata. PR; Provođenje […]

Više

Prehrambena tehnologija
Velika Kladuša
Objavljeno prije 4 mjeseca

Osnovne obaveze i zadaci: Ovlašten i odgovoran za planiranje, organizovanje i nadziranje rada u Sektoru proizvodnje; Predlaže i provodi poslovne planove i odluke; Osigurava primjenu standarda kvaliteta ISO i IFS food; Osigurava provođenje svih internih i zakonskih obaveznih pravilnika, uputstava i procedura; Odgovara za kvalitet proizvoda u sektoru proizvodnje; Unapređuje i poboljšava proizvodne procese i […]

Više

Bitnami