Otvorena radna mjesta – POTENCIJALNI ASOVI

Logistika
Mostar, Sarajevo
Objavljeno prije 2 dana

Osnovne obaveze i odgovornosti: Obavlja prevoz, utovar i istovar robe službenim dostavnim vozilom po nalogu nadređenog; Upravlja vozilom i brine se o održavanju, opremi i čistoći vozila; Osigurava tehničku ispravnost vozila propisanu pravilnikom.   Uslovi: SSS/KV – srednja saobraćajna škola; Položen državni ispit za vozača; Vozačka dozvola C ili E kategogije (mjesto rada Sarajevo); Vozačka […]

Više

Prodaja
Gračanica
Objavljeno prije 2 sedmice

Osnovne obaveze i zadaci: Organizuje rad u poslovnoj jedinici i brine o njenom funkcionisanju; Odgovara za robu i vršenje planskih zadataka; Vrši nabavku, prima robu i odgovara za primjenu Zakona o trgovini i svih propisa vezanih za rad u trgovini. Uslovi: Minimalno SSS (srednja stručna sprema); Vozačka dozvola B kategorije; Poželjno iskustvo u prodaji. Potrebne […]

Više

Prodaja
Mostar
Objavljeno prije 1 mjesec

Osnovne obaveze i zadaci: Organizuje, rukovodi i kontroliše rad Podružnice Mostar; Osigurava realizaciju i ostvarenje usvojenih Planova prodaje; Kontinuirano radi na realizaciji ciljanih planova troškova; Ugovara prodaju i kontinuirano radi na proširenju prodajne mreže, asortimana, te odobrava isporuku roba u definiranim limitima i valutama plaćanja; Izrađuje i kontroliše rasporede obilazaka kupaca za komercijaliste; Kontroliše naplatu […]

Više

Finansije
Zenica
Objavljeno prije 2 mjeseca

Osnovne obaveze i zadaci:  Ovlašten i odgovoran za organizaciju, vođenje i nadzor rada i zakonitost poslovanja u okviru Službe računovodstva  i finanasija; Predlaže, uspostavlja, nadzire i unapređuje odgovarajuće organizacione strukture i efikasne procese rada; Kontroliše i rukovodi finansijskim tokovima; Predlaganje računovodstvenih i drugih poslovnih politika; Pravovremeno sastavljanje poreskih izvještaja, finasijskih i periodičnih izvještaja; Koordinira rad […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 3 mjeseca

Osnovne obaveze i odgovornosti: Obavlja prevoz robe službenim dostavnim vozilom po nalogu neposrednog rukovodioca i u skladu sa definisanim rutama otpreme Obavlja poslove utovara, istovara robe i brine o preuzetoj robi Odgovara za adekvatnu pripremu komisione liste (narudžbe) u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe Odgovara za kompletnost i valjanost prateće dokumentacije koja ide […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 3 mjeseca

Osnovne obaveze i odgovornosti: Preuzima, sortira i odlaže robu Utovara, istovara i komisionira robu po osnovu komisione liste (narudžbe) Adekvatna priprema komisione liste (narudžbe) u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe Popunjava komisione pozicije i odgovara za permanentnu popunjenost istih Brine o rokovima trajanja proizvoda, te osigurava čistoću, urednost i higijensko-zdravstvenu ispravnost namirnica, polica, […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 3 mjeseca

Osnovne obaveze i odgovornosti: Rukovodi, koordinira i nadzire rad skladišta Osigurava efikasnu organizaciju skladišta, komisioniranja, otpreme, te procese i sisteme praćenja Organizuje prihvat i otpremu robe u skladu sa pripadajućom dokumentacijom Kontroliše količine, kvalitetu i rokove trajanja robe koju treba zaprimiti ili otpremiti sa skladišta Kontroliše prihvat i otpremu ambalaže, paleta i sekundarnih sirovina, te […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 3 mjeseca

Osnovne obaveze i zadaci:   Prijem, utovar, prevoz, istovar i isporuka roba Odgovornost  za preuzetu robu i popratnu dokumentaciju Odgovornost za održavanje i urednost zaduženog vozila i radne opreme. Uslovi:  KV – Saobraćajna stručna škola, smjer Vozač motornih vozila 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Sposobnost rada u  timu Vozačka dozvola „B“ ili […]

Više

Finansije
Velika Kladuša
Objavljeno prije 5 mjeseca

Osnovne obaveze i zadaci: Knjiženje ulaznih faktura Izrada i slanje izlaznih faktura Kontrola knjiženja Usklađivanje stanja s dobavljačima Sravnjenje analitičkih kartica kupaca Evidentiranje troškovnih faktura Obračun i likvidacija troškova službenih putovanja Knjiženje i evidentiranje osnovnih sredstava Slanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) Kontrola blagajničkog poslovanja, knjiženje glavne blagajne Kreiranje odluka, rješenja i dopisa Arhiviranje dokumentacije Uslovi: […]

Više

Prodaja
Mostar, Tuzla
Objavljeno prije 8 mjeseca

Osnovne obaveze i zadaci:  Uspostavlja kontakt sa kupcima na dodjeljenom terenu, pregovara i prima njihove narudžbe, odgovara za ostvarivanje ciljeva prodaje; Nudi, ugovara i prodaje robu iz asortimana Društva; Predlaže i dostavlja informacije o potrebama za nabavu robe koja nedostaje u Distributivnom centru za određene isporuke; Učestvuje u sortiranju robe za isporuku i vrši isporuku […]

Više

Bitnami