Your browser does not support SVG

Izaberite proizvod

Microsoft Dynamics Navision NAV2015

NAV 2015 – Microsoft Dynamics NAV – Microsoft poslovne aplikacije, spada u Enterprise Resource Planning (ERP) kategoriju proizvoda, čija je osnovna zadaća nadzor, optimiziranje i upravljanje svim poslovnim procesima i resursima koje jedan poslovni subjekt može imati.

Data Sense Business intelligence

Skladištenje podataka je proces integracije podataka neke organizacije (poduzeća) u jedinstvenu bazu podataka. Korisnici zatim mogu na jednostavan način postavljati upite i pregledavati podatke odnosno analizirati integrirane podatke – upravo to je i cilj skladištenje podataka. Ti podaci se pohranjuju u obliku pogodnom za analizu, tj. model pohranjivanja podataka se oblikuje imajući na umu buduće korisničke potrebe za pregledom podataka.

Optimus

Napredno rješenje za automatizaciju i upravljanje aktivnostima uposlenika na terenu, integrisano sa postojećim ERP sistemom nadograđuje mogućnosti istog i omogućava dostupnost putem pametnih telefona – bilo kada i bilo gdje.

Halcom B2B

Omogućava povezivanje informacionog sistema NAVISION sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Omogućava automatsku razmjenu podataka platnih naloga iz informacionog sistema preduzeća i promjena na računu preduzeća iz bančine centralne obrade podataka, ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.

LS Reatil

LS Retail je jedan od vodećih svjetskih ponuđača rješenja za maloprodaju. LS Retail nudi više proizvoda namijenjenih maloprodaji, restoranima, pumpama za gorivo i sl. LS Retail za maloprodaju je integriran s Microsoft Dynamics NAV rješenjem. Centralni sistem (ERP) je Microsoft Dynamics NAV, sa potrebnim LS Retail dodacima, a na maloprodajnim lokacijama se implementira LS Retail Store (kao back-end rješenje) te LS Retail POS (za kase) omogućava ažurnost i mogućnost donošenja brzih i kvalitetnih odluka u dinamičnom Retail biznisu.

Office 365

Office 365 integrirano je sučelje aplikacija i servisa namijenjeno zadovoljenju potreba i razvoju poslovanja koje omogućava korporativnu kolaboraciju, upravljanje zadacima, projektima i dokumentacijom.

Microsoft Dymanics Navision NAV2015

NAV 2015 – Microsoft Dynamics NAV – Microsoft poslovne aplikacije, spada u Enterprise Resource Planning (ERP) kategoriju proizvoda, čija je osnovna zadaća nadzor, optimiziranje i upravljanje svim poslovnim procesima i resursima koje jedan poslovni subject može imati.

 

Data Sense Business intelligence

Skladištenje podataka je proces integracije podataka neke organizacije (poduzeća) u jedinstvenu bazu podataka. Korisnici zatim mogu na jednostavan način postavljati upite i pregledavati podatke odnosno analizirati integrirane podatke – upravo to je i cilj skladištenje podataka. Ti podaci se pohranjuju u obliku pogodnom za analizu, tj. model pohranjivanja podataka se oblikuje imajući na umu buduće korisničke potrebe za pregledom podataka.

 

Optimus

Napredno rješenje za automatizaciju i upravljanje aktivnostima uposlenika na terenu, integrisano sa postojećim ERP sistemom nadograđuje mogućnosti istog i omogućava dostupnost putem pametnih telefona – bilo kada i bilo gdje.

 

Halcom B2B

Omogućava povezivanje informacionog sistema NAVISION sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Omogućava automatsku razmjenu podataka platnih naloga iz informacionog sistema preduzeća i promjena na računu preduzeća iz bančine centralne obrade podataka, ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.

 

LS Retail

LS Retail je jedan od vodećih svjetskih ponuđača rješenja za maloprodaju. LS Retail nudi više proizvoda namjenjenih maloprodaji, restoranima, pumpama za gorivo i sl. LS Retail za maloprodaju je integriran s Microsoft Dynamics NAV rješenjem. Centralni sistem (ERP) je Microsoft Dynamics NAV, sa potrebnim LS Retail dodacima, a na maloprodajnim lokacijama se implementira LS Retail Store (kao back-end rješenje) te LS Retail POS (za kase) omogućava ažurnost i mogućnost donošenja brzih i kvalitetnih odluka u dinamičnom Retail biznisu.

 

Office365

Office 365 integrirano je sučelje aplikacija i servisa namijenjeno zadovoljenju potreba i razvoju poslovanja koje omogućava korporativnu kolaboraciju, upravljanje zadacima, projektima i dokumentacijom.