Boris Brković

Prvobitno visoko obrazovanje stekao sam na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu kao student prve generacije kontrolora letenja u Bosni i Hercegovini, a MBA diplomu stekao sam na Univerzitetu Roehampton u Londonu.
Nakon odluke da se s porodicom vratim u Bosnu i Hercegovinu sa velikim žarom pridružio sam se timu Klasa, na poziciji predsjednika Uprave, u misiji da širimo ljubav i užitak u dobroj hrani, čuvajući tradiciju kroz inovacije, pronalazeći put do srca potrošača.
Naša zajednička vizija je da najkasnije za dvije decenije naši proizvodi budu prepoznatljivi i dostupni potrošačima u cijelom svijetu.

 

 

Elvir Kruško

Svoju karijeru započeo sam u AS Jelahu kao pripravnik u Odjelu pravno-kadrovskih poslova, a nastavio kao pravnik i Sekretar društva. Kako su rasla moja znanja i iskustva, shvatio sam važnost radne etike, razvio poslovne navike i naučio šta je odgovornost i posvećenost poslu. Tada se lepeza poslova proširila i na druge kompanije gdje obnašam funkciju voditelja Pravnog odjela i sekretara društva u članicama AS holdinga (Oaza, Napredak i Vemal). Mislim da je jedan od razloga naše uspješnosti pored stručnih kompetencija i sjajan tim u kojem smo svi spremni pružiti podršku jedni drugima. Smatram da imam još dosta prostora za napredak i sticanje novih znanja, te se radujem novim zadacima i ciljevima koje ćemo u narednom periodu ostvariti.

Kenan Huseinbašić

Nakon završetka studija, dobio sam priliku kroz pripravnički program postati dio tima u AS Grupi kao pripravnik – tehnolog. Uz podršku stručnih mentora i kolega, koji su me usmjeravali u praktičnom radu, moje znanje sa fakulteta se jako brzo nadograđivalo, te sam nakon položenog pripravničikog ispita potpisao i svoj prvi “pravi” ugovor. Kontinuirana stručna pomoć kako kolega iz cjelokupnog AS Holdinga, daje mi motiv da se konstantno usavršavam, i ostvarujem svoje profesionalne ciljeve kroz ciljeve kompanije za svoju, ali i dobrobit struke koju sam izabrao. 

 

 

Irma Huseinbašić

Svoj poslovi put započela sam nekoliko dana nakon diplomiranja na Ekonomskom faklutetu u jednoj knjigovostvenoj agenciji, gdje sam savladala osnovna poslovna znanja, vještine i poslovne komunikacije.
Moj rad, znanje i predanost kompanija je prepoznala i promovirala me na poziciju direktora kompanije Fortitudo.
Danas, kao direktor ovog preduzeća sa sigurnošću mogu reći da naša kompanija ima odličan, kompetentan tim, te da zajedničkim snagama ostvarujemo zadate ciljeve.
Biti i poslovati kao dio korporacije je svakodnevni izazov ali ujedno i motivacija da sinergijskim snagama nas i naših uposlenika nastavimo da nižemo poslovne uspjehe.

Arijana Kekić

Kroz stečeno radno iskustvo, prvobitno u Klasu, zatim u AS Holdingu razvila sam svoje komunikacijske vještine, predanost poslu, te naučila uspješno postizati postavljene poslovne ciljeve. Okružena sam sjajnim timom profesionalaca što dodatno ohrabruje i motiviše za nove uspjehe i daljni rast, kako lični, tako i profesionalni. Smatram da je to jedan od ključnih faktora za moj lični razvoj i razvoj kompanije kao cjeline. Od prvih dana u As Holdingu zaokupila me je energija kompanije koja želi rasti i postati tržišni lider. Uz predanost poslu i inovacijama, uz dobro definisane procese uspjeli smo to i postati.