KAKO BITI DIO TIMA

Cijeli proces regrutovanja i selekcije kandidata, odvija se u potpunosti pod kontrolom Ljudskih resursa, a našu proceduru regrutacije i selekcije novih kadrova provode i nadziru HR specijalisti. Ovakav proces selekcije uključuje i savremeni psihologijski pristup koji nam omogućava da u naše redove regrutujemo one najbolje, istinske AS-ove.

Proces zapošljavanja pokrećemo u slučaju otvaranja novih radnih mjesta, povećanja obima posla ili u sklopu ostvarenja određenog poslovnog poduhvata te za potrebe osiguravanja zamjene privremeno odsutnog zaposlenika ili zaposlenika koji trajno napušta kompaniju.

KAKO SE MOŽETE PRIJAVITI?

Sve konkurse za radna mjesta objavljujemo na vlastitim internet stranicama u rubrici AS-ovi zaposlenici, a oglašavamo se i na popularnim web portalima kao i objavama na lokalnim zavodima za zapošljavanje i različitim printanim medijima.

Pored toga, uvijek se možete prijaviti u našu bazu potencijalnih zaposlenika. Dovoljno je otvoriti sljedeći link i pratiti upute navedene u aplikaciji – POTENCIJALNI AS-ovi.

Kompanija zadržava pravo prema kandidatima koji su poslali svoju aplikaciju, da ih kontaktira samo u slučaju objektivne potrebe za zapošljavanjem kadrova traženog profila.

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI?

Nakon što se uspješno prijavite putem našeg on-line obrasca nastavljamo sa početnom provjerom kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove navedene u oglasu posla, te odgovaraju traženom PROFILU pravog AS kandidata. Naša vrata uvijek su otvorena visokomotiviranim osobama koje vjeruju da mogu dati doprinos postizanju zajedničkog cilja.

Inicijalna procjena kandidata provodi se na više načina i to putem telefona ili Skypea, ili se opcionalno dogovori susret sa predstavnicima iz Odjela ljudskih resursa, zavisno od pozicije za koju se prijavljujete ili ako ste kandidat koji je ušao u uži krug selekcijskog procesa u ovoj fazi odabira.

Ovaj početni screening nam daje priliku da vam predstavimo sve ključne detalje pozicije kao i glavnu funkciju i strukturu odjela i područja u kojem želite raditi. Voljeli bismo da nakon ovog razgovora dobijete potpuno jasnu predodžbu o tome šta će se od osobe na ciljanoj poziciji očekivati, koje su ključne odgovornosti i izazovi posla te kakve su općenite mogućnosti razvoja u kompaniji kao i konkretna razvojna perspektiva pozicije za koju konkurišete. Vaš zadatak u ovoj fazi selekcije je da nam kroz razgovor predstavite svoja karijerna i obrazovna postignuća i kvalifikacije, kao i svoje profesionalne ambicije i konkretna očekivanja kako bismo mi dobili jasnu sliku o vašim uspjesima i dostignućima, željama, potrebama i vrijednostima.

TIPOLOŠKA ANALIZA, TE PROCJENE FUNCKIONALNIH KOMPETENCIJA I KOMUNIKACIJSKOG PROFILA provode se u sljedećem krugu selekcijskog procesa.

U narednom krugu pored razgovora primjenjujemo i web aplikacije, psihometrijske testove i druge metode procjene za one kandidate koji zadovolje osnovni set kriterija procjenjivanih u ranijim fazama.

KAKVI SU IDEALNI KANDIDATI – KO SU AS-OVI

Traženi AS-ovi su kandidati optimalno kvalificirani za poslove (obaveze i dužnosti) navedene u oglasu. Bitni kriteriji prilikom izbora novih zaposlenika su svakako spremnost na lični i profesionalni razvoj, te odanost kompaniji. Dokazano je da razina stručnih kompetencija visoko korelira s razinom radne motivacije, pa na taj način i biramo naše ASove. Motivacija ima visok uticaj na kvalitetu radnog učinka svakog zaposlenika na šta obraćamo posebnu pažnju . Naša vrata uvijek su otvorena visokomotiviranim osobama koje vjeruju da mogu dati doprinos postizanju zajedničkog cilja.