Otvorena radna mjesta – POTENCIJALNI ASOVI

Finansije
Velika Kladuša
Objavljeno prije 10 mjeseca

Osnovne obaveze i zadaci: Knjiženje ulaznih faktura Izrada i slanje izlaznih faktura Kontrola knjiženja Usklađivanje stanja s dobavljačima Sravnjenje analitičkih kartica kupaca Evidentiranje troškovnih faktura Obračun i likvidacija troškova službenih putovanja Knjiženje i evidentiranje osnovnih sredstava Slanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) Kontrola blagajničkog poslovanja, knjiženje glavne blagajne Kreiranje odluka, rješenja i dopisa Arhiviranje dokumentacije Uslovi: […]

Više

Prodaja
Mostar, Tuzla
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci:  Uspostavlja kontakt sa kupcima na dodjeljenom terenu, pregovara i prima njihove narudžbe, odgovara za ostvarivanje ciljeva prodaje; Nudi, ugovara i prodaje robu iz asortimana Društva; Predlaže i dostavlja informacije o potrebama za nabavu robe koja nedostaje u Distributivnom centru za određene isporuke; Učestvuje u sortiranju robe za isporuku i vrši isporuku […]

Više

Proizvodnja
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci:   Ovlašten i odgovoran za planiranje, organizovanje i nadziranje rada u Sektoru proizvodnje; Predlaže i provodi poslovne planove i odluke; Osigurava primjenu standarda kvaliteta ISO 9001 i IFS food; Osigurava provođenje svih internih i zakonskih obaveznih pravilnika, upustava i procedura;  Odgovoran za kvalitet proizvoda u sektoru proizvodnje. Uslovi:  VSS – inžinjer prehrambene […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI:  Izrada, kontrola i osiguravanje tačnosti poslovnih izvještaja, analiza podataka; Izrada i kontrola Ugovora sa eksternim prevoznicima; Administrativni zadaci  (likvidiranje faktura kroz DMS, kompletiranost prateće dokumentacije); Provjera računa i dokumenata, inicira i osigurava njihovu ažurnost i realizaciju; Vodi evidenciju, analizira učinak i iskoristivost voznog parka i zaposlenika na poslovima dostave; Zaprima svu […]

Više

Marketing
Tešanj
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci:  Planiranje i kontroliranje izvršenja marketinškog budžeta što obuhvata: Informiranost o marketinškoj strategiji brenda, planovima medijskog oglašavanja i marketinškim aktivnostima od Brend menadžera (BM) proizvođača, te analizi predmeta; Planiranje i kontroliranje trade marketing budžeta sa BM proizvođača (akcijski rabati, dodatne pozicije, katalozi, gratis proizvodi, promocije, ostalo); Samostalno planiranje trade budžeta u dogovoru […]

Više

Održavanje
Velika Kladuša
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci: Planira, organizuje, vodi operative (tekućih) poslova održavanja opreme, postrojenja i objekata; Navedeni poslovi uključuju: stručnu tehničku pomoć kod lociranja kvara (defektaža), definisanje i nabavke rezervnih dijelova, stručni nadzor nad ugradnjom i puštanjem u rad, nadzor zaliha rezervnih dijelova i odobravanje nabavki u tehničkim skladištima, stručni nadzor i praćenje učinaka i troškova […]

Više

Nabava
Velika Kladuša
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci: Izrada godišnjeg plana nabave; Izrada mjesečnih planova nabavke na osnovu Plana proizvodnje i stanja zaliha; Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja o realizaciji; Redovno praćenje stanje zaliha roba iz djelokruga svoga rada; Prikupljanje i obrada ponuda sa ciljem nabavke po najpovoljnijim trenutnim tržišnim uslovima; Prikupljanje informacija relevantnih za kretanje cijena za robe […]

Više

Proizvodnja
Velika Kladuša
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci: Planiranje, organiziranje i praćenje realizacije proizvodnih procesa; Evidentiranje i kontrolisanje potrošnje sirovina i ostalog repromaterijala po proizvodnim procesima; Izrada normativa u procesu proizvodnje, i kontrola odvijanja procesa proizvodnje u skladu sa određenim normativima; Analiza efikasnosti proizvodnih procesa, predlaganje poboljšanja u cilju optimizacije proizvodnje; Učestvovanje u razvoju novih proizvoda; Educiranje proizvodnih radnika […]

Više

Prodaja
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci: Prodaja i unapređenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačkih roba iz prodajnog asortimana Obilazak maloprodajnih objekata po unaprijed definisanim rasporedima Redovno praćenje stanja roba, izlaganje i pozicioniranje robe i uredno održavanje snabdjevenosti i zaliha kod kupaca Kontrola ispravnosti rokova i izgleda robe Izrada izvještaja o prodaji i naplati na regiji za koju […]

Više

Prodaja
Visoko
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Supervizija prodaje, distribucije i pozicioniranja artikala iz asortimana poslodavca kod kupaca na unaprijed definisanom terenu/regiji Komunikacija, kontrola i unapređenje rada sa svim kupcima na definisanom terenu/teritoriji Evidentiranje dnevnih aktivnosti (rezultat prodaje i naplate potraživanja kod kupaca sa pripadajućeg terena) Kontrola procesa implementacije trade marketing standarda preko distributera Praćenje zaliha robe i […]

Više

Bitnami