Otvorena radna mjesta – POTENCIJALNI ASOVI

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 2 godine

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Rukovodi, koordinira i nadzire rad skladišta Osigurava efikasnu organizaciju skladišta, komisioniranja, otpreme, te procese i sisteme praćenja Organizuje prihvat i otpremu robe u skladu sa pripadajućom dokumentacijom Kontroliše količine, kvalitetu i rokove trajanja robe koju treba zaprimiti ili otpremiti sa skladišta Kontroliše prihvat i otpremu ambalaže, paleta i sekundarnih sirovina, te […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 2 godine

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Preuzimanje, sortiranje i odlaganje robe Utovar, istovar i komisioniranje robe po osnovu komisione liste (narudžbe) Odgovornost za adekvatnu pripremu komisione liste u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe Prilikom odlaganja robe, popunjavanje pozicija i komisioniranje Popunjavanje komisione pozicije i odgovaranje za permanentnu popunjenost istih Briga o rokovima trajanja proizvoda, te […]

Više

Održavanje, Proizvodnja
Sarajevo
Objavljeno prije 2 godine

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Primopredaja smjene uz prethodni obilazak odjeljenja i provjera tehničke ispravnosti, čistoće mašina i radnog prostora odjeljenja Kontinuirano vrši kontrolu U slučaju odstupanja vrši korekcije u okviru svojih ovlaštenja Čisti aspiracioni sistem čistilica griza, rama i provjerava rad četki te obavještava u slučaju neispravnosti i vrši korekciju Uzima uzorke ispod kontrolnih sita […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 2 godine

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Provođenje i osiguravanje efikasne i pouzdanu distribucije robe prema veleprodajnim kupcima i maloprodajnoj mreži „KLAS“ d.d. Organizacija rasporeda vozača, korištenja dostavnih vozila i pravaca kretanja Distribuiranje naloga za pripremu robe po principu prioriteta i korektnosti, te odgovornost za realizaciju u zadatim rokovima Vođenje evidencije, analiziranje učinka i iskoristivosti voznog parka i […]

Više

Marketing
Sarajevo
Objavljeno prije 2 godine

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Komercijalizacija brendova prema usaglašenoj strategiji na BH tržištu Proširenje i produbljenje distribucije portfolija Primjena cjenovne i promo strategije Proizvodnja i postavljanje POSM, prilagodba i postavljanje istog na terenu Implementacija cjenovnih promocija Implementacija ostalih promocija: multi-pack, value added, nacionalne ili posebno promocije sa kupcima Prilagodba digitalnih alata i primjena na društvenim mrežama […]

Više

Finansije
Visoko
Objavljeno prije 2 godine

Osnovne obaveze i zadaci: Ovlašten/a i odgovoran/a za organizaciju, vođenje i nadzor rada, i zakonitost poslovanja u okviru Službe računovodstva i finansija; Predlaže, uspostavlja, nadzire i unapređuje odgovarajuće organizacione strukture i efikasne procese rada; Kontroliše i rukovodi finansijskim tokovima; Brine o zakonitom poslovanju Društva; Odgovoran/a za praćenje i primjenu zakonskih propisa iz oblasti finansija, računovodstva […]

Više

Prodaja
Zenica
Objavljeno prije 2 godine

Osnovne obaveze i zadaci: Razvoj i implementacija strategije prodaje Organiziranje i koordinacija rada zaposlenih u prodaji Praćenje i razvoj tržišta, praćenje tržišne pozicije Kompanije i konkurenata Strateško planiranje kontakata sa klijentima Planiranje, implementacija i praćenje promotivnih aktivnosti Kompanije Predlaganje mjera za unapređenje poslovanja Analiza prodaje na mjesečnoj osnovi: prodaje, naplate i troškova Upravljanje zalihama i […]

Više

Prodaja
Travnik
Objavljeno prije 2 godine

Osnovne obaveze i zadaci: Prodaja i unapređenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačkih roba iz prodajnog asortimana Obilazak maloprodajnih objekata po unaprijed definisanim rasporedima Redovno praćenje stanja roba, izlaganje i pozicioniranje robe i uredno održavanje snabdjevenosti i zaliha kod kupaca Kontrola ispravnosti rokova i izgleda robe Izrada izvještaja o prodaji i naplati na regiji za koju […]

Više

Održavanje
Sarajevo
Objavljeno prije 2 godine

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Održavanju pogonske opreme i kontrola rada podređenih uposlenika prema planu dnevnog, mjesečnog i godišnjeg održavanja Izrada planova održavanja i praćenje implementacije Nabavka rezervnih dijelova Komunikacija sa vanjskim saradnicima vezano za održavanje opreme (frigo, gasne instalacije i gorionici, vodovodne i komunalne instalacije itd.) Evidentiranje rada za svakog uposlenika pojedinačno i vođenje mjesečnog […]

Više

Logistika
Banja Luka
Objavljeno prije 2 godine

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Preuzima, sortira i odlaže robu po komisionim pozicijama i regalima-skladišnim pozicijama Utovara, istovara i komisionira robu po osnovu narudžbe Odgovara za adekvatnu pripremu narudžbe u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe Popunjava komisione pozicije i odgovara za permanentnu popunjenost istih Brine o rokovima trajanja proizvoda, te osigurava čistoću, urednost i […]

Više