Otvorena radna mjesta – POTENCIJALNI ASOVI

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Obavlja prevoz robe službenim dostavnim vozilom po nalogu neposrednog rukovodioca i u skladu sa definisanim rutama otpreme Obavlja poslove utovara, istovara robe i brine o preuzetoj robi Odgovara za adekvatnu pripremu komisione liste (narudžbe) u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe Odgovara za kompletnost i valjanost prateće dokumentacije koja ide […]

Više

Prodaja
Mostar
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Ugovara, zaključuje i realizuje prodaju u skladu sa zadatim Planovima prodaje Naplaćuje robu i odgovara za dosljedno provođenje Ugovorom definiranih valuta i limita plaćanja kupaca koje pokriva Servisira kupce, inicira prodaju unutar prodajnog prostora, sastavlja narudžbu sa posebnim akcentom na volumenu i širini asortimana Analizira, predlaže i provodi aktivnosti u pozicioniranju […]

Više

Logistika, Nabava
Tuzla
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Obavlja administrativne poslove izrade faktura, knjižnih odobrenja i terećenja, naloga za prijenos Kreira ulazno/izlaznu poslovnu dokumentaciju po definiranim procedurama Odgovara za vjerodostojnost i ažurnost podataka na kreiranim dokumentima Naplaćuje robu po gotovinskim računima Odrađuje novčanu i drugu dokumentaciju u vezi sa blagajnom i predajom novca Kontinuirano ovjerava, ažurira i arhivira poslovnu […]

Više

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Kreiranje strategije kategorija i brendova: – portfolio – pakovanje – cjenovno pozicioniranje – kanali distribucije – medijska, digitalna i promotivna strategija – razvoj i inovacije – nove kategorije, novi brendovi, anticipacija megatrendova Saradnja sa kreativnim agencijama (in-house ili eksternim): – priprema ATL/BTL 360 alata za prilagodbu kako na domaćem, maloprodajnom tako […]

Više

Osnovne obaveze i zadaci: Organizacija rada Službe, te nadzor nad realizacijom planiranih aktivnosti; Razvoj i unapređenje sistema kvaliteta poslovanja u skladu sa zahtjevima standarda; Sprovođenje internih audita, praćenje procesa implementacije korektivnih/preventivnih mjera i rokova za realizaciju; Odobravanje planova ulazne, procesne i završne kontrole kvaliteta i sigurnosti proizvoda, nadzora preduvjetnih programa, verifikacije i validacije novih i […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci: Prijem, utovar, prevoz, istovar i isporuka robe Odgovornost za preuzetu robu i popratnu dokumentaciju Odgovornost za održavanje i urednost zaduženog vozila i radne opreme Uslovi: KV – Saobraćajna stručna škola, smjer Vozač motornih vozila Jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Vozačka dozvola „B“ ili „C“ kategorije Ostali […]

Više

Marketing
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

Osnovne obaveze i zadaci: Provođenje marketinške strategije brenda, plana medijskog oglašavanja i marketinških aktivnosti; Planiranje i kontroliranje trade marketing budžeta (akcijski rabati, dodatne pozicije, katalozi, gratis proizvodi, promocije, ostalo); Samostalno planiranje i kontroliranje sprovođenje trade budžeta i upravljanje brendom; Kontroliranje akcija sa visinom popusta, dodatnih pozicija, oglašavanje u katalozima; Planiranje, i sa prodajnim timom izvršavanje […]

Više

Logistika
Tuzla
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Prevoz robe službenim dostavnim vozilom u skladu sa definisanim rutama otpreme Poslovi utovara, istovara robe i brine o preuzetoj robi Odgovornost za adekvatnu pripremu narudžbe u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe Odgovornost za kompletnost i valjanost prateće dokumentacije koja ide uz robu Upravljanje vozilom i briga o održavanju, opremi […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Rukovodi, koordinira i nadzire rad skladišta Osigurava efikasnu organizaciju skladišta, komisioniranja, otpreme, te procese i sisteme praćenja Organizuje prihvat i otpremu robe u skladu sa pripadajućom dokumentacijom Kontroliše količine, kvalitetu i rokove trajanja robe koju treba zaprimiti ili otpremiti sa skladišta Kontroliše prihvat i otpremu ambalaže, paleta i sekundarnih sirovina, te […]

Više

Logistika
Sarajevo
Objavljeno prije 1 godina

OSNOVNE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI: Preuzimanje, sortiranje i odlaganje robe Utovar, istovar i komisioniranje robe po osnovu komisione liste (narudžbe) Odgovornost za adekvatnu pripremu komisione liste u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe Prilikom odlaganja robe, popunjavanje pozicija i komisioniranje Popunjavanje komisione pozicije i odgovaranje za permanentnu popunjenost istih Briga o rokovima trajanja proizvoda, te […]

Više

Bitnami